top of page

OM   PROSJEKTET

Foto tomt_om prosjektet-01.png

3KT ligger i Vika, midt mellom det nye Nasjonalmuseet og Aker Brygge, og er en av de siste ubebygde tomtene sentralt i Oslo by. Utviklingen her vil derfor ha en viktig rolle i dette aktive og mye besøkte området.


Ferd Eiendom AS og Vedal AS har høye ambisjoner for sitt eierskap til tomten, og ønsker å utvikle et prosjekt som skaper stolthet for både eiere og byens befolkning.  Eiendommen på ca. 4 500 m2 er regulert for omlag 24 000 BRA og har utviklingsmuligheter innenfor flere formål.


I perioden frem til byggeprosjektet starter, vil vi bruke tomtearealet til aktuelle prosjekter og tiltak, med ønske om å skape engasjement og tilbud for innbyggere og besøkende. Vi er derfor interesserte i å høre din mening om hva 3KT kan og bør bli, både på kort og lang sikt.

LES  MER  om  prosjektet

bottom of page