OM   PROSJEKTET

Foto tomt_om prosjektet-01.png

Trekanttomten ligger i Vika, midt mellom det nye Nasjonalmuseet og Aker Brygge, og er en av de siste ubebygde tomtene sentralt i Oslo by. Utviklingen her vil derfor ha en viktig rolle i dette aktive og mye besøkte området.

 

Ferd Eiendom AS og Vedal AS har høye ambisjoner for sitt eierskap til tomten, og ønsker å utvikle et prosjekt som skaper stolthet for både eiere og byens befolkning.  Eiendommen på ca. 4 500 m2 er regulert for omlag 24 000 BRA og har utviklingsmuligheter innenfor flere formål. Prosessen er i startfasen, det foreligger derfor ikke konkrete utbyggingsforslag for eiendommen enda.

 

I perioden frem til byggeprosjektet starter, vil vi bruke tomtearealet til aktuelle prosjekter og tiltak, med ønske om å skape engasjement og tilbud for innbyggere og besøkende. I den forbindelse, er vi nå i høsten 2021, interessert i å få innspill og idéer som kan inngå i vår planlegging av midlertidig aktivitet.

LES  MER  om  prosjektet