om  oss

Ferd Eiendom AS og Vedal AS eier Trekanttomten, og skal utvikle eiendommen i partnerskap. Ferd Eiendom AS er majoritetseier med 92%. Vedal AS eier 8%.  

Ferd Eiendom AS er et heleid datterselskap av Ferd AS. Ferd Eiendomss visjon er å skape varige verdier og sette tydelige spor. Vi skal skape avkastning langs flere dimensjoner enn den finansielle. Det handler om å skape og utvikle bedrifter, eiermiljøer, organisasjoner, eiendomsprosjekter og endringer som bidrar til samfunnets og enkeltmenneskets utvikling. Det dreier seg om å sette positive bærekraftige avtrykk som kan føles og måles. Ferd Eiendom har investert i flere større eiendomsprosjekter i den senere tiden, og skal bli en ledende byutvikler.

 

Vedal AS ble etablert i 1986 og er i dag en av landets største bygg- og eiendomsbedrifter. Selskapet har ca. 200 ansatte med betydelig kompetanse innen utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter. Vedal Utvikling jobber med utvikling av eiendommer i egenregi og i nært samarbeid med kunder og eksterne investorer. Selskapet er rådgiver i tidlig fase, utarbeider kalkyler, markedsvurderinger og leder reguleringsfasen. Vedal Utvikling har høy kompetanse innenfor konsept- og prosjektutvikling og by- og stedsutvikling.

Det vises for øvrig til våre hjemmesider ferd.no og vedal.no for mer informasjon om selskapene.

 

 

Har du spørsmål om prosjektet, kan du kontakte:

Jorunn Grøntveit: jgr@ferd.no

Egil-Andre Mortensen: egil-andre.mortensen@vedal.no

 

Dersom du har spørsmål til medvirkningen eller denne nettsiden kan du kontakte:

Cecilie Austerå: cecilie@leva-urbandesign.no