top of page

om  oss

Ferd Eiendom AS og Vedal AS eier Trekanttomten (3KT), og skal utvikle eiendommen i partnerskap. Ferd Eiendom AS er majoritetseier med 92%. Vedal AS eier 8%.

 
Ferd Eiendom AS er et heleid datterselskap av Ferd AS. Ferd Eiendoms visjon er å skape varige verdier og sette tydelige spor. Ambisjonen er å bli en ledende byutvikler og å skape avkastning ut over den finansielle. Vårt mål er at vi alltid skal gi mer tilbake enn vi får i alle prosjekter.

Vedal AS ble etablert i 1986 og er i dag en av landets største bygg- og eiendomsbedrifter. Selskapet har ca. 200 ansatte med betydelig kompetanse innen utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter

 

 

Har du spørsmål om prosjektet, kan du kontakte:

Kåre Hinna - khi@ferd.no

 

Dersom du har spørsmål til medvirkningen eller denne nettsiden kan du kontakte:

Thea Hauge: thea@leva-urbandesign.no

bottom of page