Ferd Eiendom og Vedal skal i årene fremover utvikle Trekanttomten, som ligger sentralt plassert mellom det nye Nasjonalmuseet og Aker Brygge. Vi ønsker å åpne tomten for midlertidig bruk, og tilføye noe positivt til området mens vi arbeider med fremtidsplanene.

 

Denne nettsiden vil fremover fungere som en digital medvirkningsportal for prosjektet. Nå, i denne første runden med medvirkning ønsker vi innspill til midlertidige tiltak og bedre innsikt i hvordan området brukes i dag. Dette vil inngå i kunnskapsgrunnlaget og hjelpe oss å treffe best mulig med byens ønsker og behov i de første tiltakene som planlegges gjennomført i 2021-2022.

Nettsiden vil oppdateres løpende utover sommeren og høsten. Det vil komme flere muligheter for å komme med innspill til- og få mer informasjon om den videre prosessen både for midlertidige tiltak og etter hvert også fremtidsplanene.

 

Vi håper du vil være med på å fylle Trekanttomten med liv og aktivitet!

 

Bli med å delta!

Prosess-01-2.png